Privacy verklaring

Home / Privacy verklaring

PRIVACYVERKLARING NAGELSTUDIO NAILCARE

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Nagelstudio Nailcare kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt
van de diensten van Nagelstudio Nailcare en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een
contactformulier op de website aanNagelstudio Nailcare verstrekt.
Nagelstudio Nailcare kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

WAAROM NAGELSTUDIO NAILCARE GEGEVENS NODIG HEEFT
Nagelstudio Nailcare verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen
nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen
benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan Nagelstudio Nailcare uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het
uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische
dienstverlening.

HOE LANG NAGELSTUDIO NAILCARE GEGEVENS BEWAART
Nagelstudio Nailcare bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen
te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan
een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN.
Nagelstudio Nailcare verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de
uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van Nagelstudio Nailcare worden algemene bezoekgegevens bijgehouden,
waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw
browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op
de website.
Nagelstudio Nailcare gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze
gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS
Nagelstudio Nailcare maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de
website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Nagelstudio Nailcare bij Google
zoekresultaatpagina’s zijn.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres),
overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het
privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics
hier aan.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten
over de website aan Nagelstudio Nailcare te kunnen verstrekken en om haar adverteerders
informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt
verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.
Nagelstudio Nailcare heeft hier geen invloed op.
Nagelstudio Nailcare heeft Google geen toestemming gegeven om via Nagelstudio Nailcare
verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een
verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar martina@nagelstudio-nailcare.nl
Nagelstudio Nailcare zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
Nagelstudio Nailcare neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
De website van Nagelstudio Nailcare maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te
borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Nagelstudio Nailcare
verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Nagelstudio Nailcare op
martina@nagelstudio-nailcare.nl
www.nagelstudio-nailcare.nl is een website van Nagelstudio Nailcare.
Nagelstudio Nailcare is als volgt te bereiken:
Postadres: Sionstraat 32, 1947JT Beverwijk
Vestigingsadres: Sionstraat 32, 1947 JT Beverwijk
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 34164071
Telefoon: +31 (0)251222138
E-mailadres: www.nagelstudio-nailcare.nl